Marek se prodejem a obecně transakcemi komerčních nemovitostí zabývá od roku 2012 a za tu dobu se mu podařilo zrealizovat obchody převyšující objem 2.5 mld. Kč a to průřezově v segmentech průmyslových, kancelářských, maloobchodních i rezidenčních nemovitostí včetně zrealizovaných prodejů připravených developerských projektů a to nejen v Praze ale i v regionech v rámci celé ČR.

Jeho zacílení bylo zpočátku zejména na „Private Equity“ investory a následně pronikl i do sféry velkých institucionálních subjektů a nemovitostních fondů. V průběhu času získal při zastupování klientů zkušenosti se „sell-side“ i „buy-side“. Zakládá si na férovém a osobním přístupu ke každému klientovi s vložením co největšího množství empatie a odbornosti.

Mezi nejvýznamnější projekty, jichž se Marek účastnil, patří: