Logistické poradenství

Dle požadavků klienta vypracujeme logistickou studii pro rozšíření stávajících operací. Navrhneme distribuční strategii pro pokrytí expanze obchodní sítě. 

V existujících provozech provedeme procesní audit a navrhneme optimalizace. Na workshopu či formou oponentury projdeme řešení navrhované dodavatelem a dáme doporučení na zlepšení, ať už jde o implementaci nového WMS nebo automatizaci ve skladu. 

Rádi připravíme výběrové řízení dle Vašich potřeb a pomůžeme při vedení projektů. 

V neposlední řadě jsme schopni dočasně pokrýt personální potřeby v logistice formou interim managementu či asistovat při výběrovém řízení na vedoucí pozice v logistice.

NAŠE SLUŽBY:

  • Konzultace, workshopy
  • Logistické studie
  • Interim management logistiky
  • Audit procesů
  • Optimalizace a řízení zásob
  • Distribuční strategie
  • Měření výkonu pracovníků
  • Řízení projektů a supervize
  • Výběrová řízení